kim jesteśmy?

Dowiedz się więcej o exponents.

O nas

Podstawą pracy naszego biura rachunkowego jest matematyka w połączeniu z prawem. Słowo „exponent” w języku angielskim oznacza wykładnik potęgi. Wybraliśmy tę nazwę, bo zależało nam na konotacjach matematycznych, a większość ludzi postrzega księgowość jako pracę z liczbami. Pragniemy, aby biznesy naszych Klientów wzrastały ekspotencjalnie razem z Exponents.

Działalność w zakresie księgowości prowadzimy w Bydgoszczy od 1999 roku, początkowo jako biuro rachunkowe osoby fizycznej pod nazwą "Marzenna Rycharska Kancelaria AUDYT biegły rewident". Rosnąca liczba Klientów, ich przychodów oraz sum bilansowych sprawiła, że celowe stało się przekształcenie dotychczasowej formy prowadzenia działalności w spółkę prawa handlowego, co nastąpiło 12 kwietnia 2010 roku.

Za działalność operacyjną biura rachunkowego odpowiada kilkuosobowy zespół księgowych nadzorowany przez biegłego rewidenta. Problemy i rozbieżności interpretacyjne przepisów podatkowych są konsultowane z doradcami podatkowymi. Naszą kadrę wspierają ponadto radcowie prawni, prawnicy, notariusze, konsultanci systemów IT i procesów biznesowych.

Czytaj więcej

Nasze wartości

Naszym celem jest dostarczanie rzetelnej informacji uwzględniającej potrzeby zarządcze Klienta, wymagania polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Wierzymy w specjalizację i postanowiliśmy, że biuro rachunkowe Exponents koncentruje się na obsłudze spółek prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego.

Nasze umiejętności potwierdzone są certyfikatami zawodowymi i wpisem do odpowiednich ewidencji. Kładziemy nacisk na profesjonalizm, dlatego stale podnosimy nasze kwalifikacje. Dla naszych pracowników oraz Klientów organizujemy szkolenia prowadzone przez audytorów i doradców podatkowych. Zdajemy sobie sprawę jak odpowiedzialna jest praca księgowego: ewentualne pomyłki mogą spowodować błędne decyzje menedżerów lub skutkować sankcjami karnymi. Efekty tej pracy są prezentowane Urzędom Skarbowym, składane do KRS, a ponadto przez 6 lat od zakończenia roku obrotowego podlegają kontroli skarbowej i podatkowej. Dzięki ścisłej współpracy księgowego, prawnika, doradcy podatkowego i biegłego rewidenta w biurze rachunkowym Exponents zapewniamy prawidłowość raportów finansowych prezentowanych Klientom, Urzędom Skarbowym i innym organom.

Nasza praca będzie służyć Klientom, którzy powierzyli nam prowadzenie ksiąg rachunkowych. Chcielibyśmy zapracować na status ważnego dla Państwa partnera biznesowego. Zapewniamy poufność danych finansowych, osobowych oraz wszelkich informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. Nasi pracownicy i współpracownicy są odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do przestrzegania procedur zachowania bezpieczeństwa i poufności.

Zależy nam na dobrej komunikacji z Klientem. W celu usprawnienia prac każdemu Klientowi dedykowany jest specjalista księgowy, który jest do dyspozycji telefonicznie lub drogą mailową.

Zapraszamy także na konsultacje do naszego biura rachunkowego w Bydgoszczy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Marzenna Rycharska, Prezes Zarządu

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych i dokumentów związanych z przekształceniami spółek prawa handlowego. Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Specjalizuje się w przekształceniach spółek kapitałowych, rachunkowości wg IFRS i badaniach sprawozdań finansowych. Posługuje się komunikatywnie trzema językami obcymi: hiszpańskim, angielskim i rosyjskim.

Marta Bakaj, Wiceprezes Zarządu

Marta Bakaj pracuje w naszej firmie od 26 października 2007 roku. W tym czasie ukończyła studia magisterskie o specjalizacji „Finanse i inwestycje” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W roku 2012 zdała egzamin organizowany przez Ministerstwo Finansów i uzyskała certyfikat księgowy nr 55372/2012. Obecnie bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym celem uzyskania uprawnień biegłego rewidenta. Uczestniczy w projektach z wykorzystaniem umiejętności posługiwaniu się znajomością międzynarodowych standardów rachunkowości . Specjalizuje się w rachunkowości spółek prawa handlowego, w tym notowanych na giełdzie i z udziałem kapitału zagranicznego. Posiada wysokie umiejętności analityczne, co jest szczególnie przydatne w budżetowaniu i kontroli sytuacji majątkowej i finansowej przygotowywanej dla naszych klientów. Współpracuje z biegłymi rewidentami podczas badań sprawozdań finansowych i wykorzystuje tę wiedzę do weryfikacji dokumentów i procedur we współpracujących z nami jednostkach .

Dlaczego my?

1 wśród najlepszych:
Należymy do:

  • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Korzystamy z oprogramowania:

  • Sage Symfonia
  • InsERT GT
  • Comarch Optima
2 bezpieczeństwo:

Posiadamy nadwyżkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych opiewające na kwotę  1  000  000  PLN!

Jesteśmy sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych.

3 umiejętności i doświadczenie:

Kadra Exponents składa się z dyplomowanych księgowych, biegłych rewidentów, prawników, doradców podatkowych i wdrożeniowców programów księgowych i ERP.

Nasz zespół może się pochwalić bogatym doświadczeniem zdobywanym od 1999.

Zależy Ci na znalezieniu biura rachunkowego specjalizującego się w pełnej księgowości? skontaktuj się!