01

Pełna księgowość

Prowadzimy księgi rachunkowe dla spółek kapitałowych. Implementujemy politykę rachunkowości w oparciu o standardy krajowe oraz IFRS.

Więcej informacji

02

Doradztwo podatkowe

Przygotowujemy deklaracje podatkowe, pilnujemy terminów, a także pomagamy zoptymalizować płatności do fiskusa na podstawie audytu podatkowego.

Więcej informacji

03

Kadry i płace

Dbamy, by Państwa pracownicy otrzymywali pensje na czas, obliczamy wysokość wynagrodzenia, podatki i składki oraz odpowiadamy za kontakty z ZUS czy PIP.

Więcej informacji

04

Audyt finansowy

Badamy sprawozdania finansowe spółek z sektora MSP, które wykonujemy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz najlepszymi praktykami, a także MSRF.

Więcej informacji

05

Konsulting biznesowy

Oferujemy usługi komplementarne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Lubimy wyzwania i ciekawe kazusy gospodarcze.

Więcej informacji