Kadry i płace

Dbamy, by Państwa pracownicy otrzymywali pensje na czas, obliczamy wysokość wynagrodzenia, podatki i składki oraz odpowiadamy za kontakty z ZUS czy PIP.

Szczegółowy zakres usług

Rutynowe zadania administracji kadrowo-płacowej są czasochłonne i wymagają śledzenia zmian w przepisach. Dla przedsiębiorstw oznacza to dodatkowe koszty utrzymania pracowników takiego działu.

Oferujemy usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, które realizujemy z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych firmy.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować Państwa w trakcie kontroli podatkowych, ZUS czy PIP.

W celu zapewnienia poufności wypłacanych wynagrodzeń zapewniamy przekazywanie plików z płatnościami na wskazany adres poczty elektronicznej lub wykonywanie przelewów na konta pracowników.

Proponujemy także dodatkowe usługi wspierające działy kadrowo-płacowe w przedsiębiorstwie:

Oferta

01 Pełna księgowość 02 Doradztwo podatkowe 03 Kadry i płace 04 Audyt finansowy 05 Konsulting biznesowy