Doradztwo podatkowe

Przygotowujemy deklaracje podatkowe, pilnujemy terminów, a także pomagamy zoptymalizować płatności do fiskusa na podstawie audytu podatkowego.

Szczegółowy zakres usług

Audyt podatkowy

Usługa, która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków, a także rozwiązań w zakresie optymalizacji podatkowej i opracowanie polityki podatkowej przedsiębiorstwa. W zależności od zawartej umowy zakres audytu może objąć:

  1. Podatek od towarów i usług,
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
  3. Podatki płacone na podstawie umów międzynarodowych,
  4. Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty lokalne,
  5. Inne (opłata produktowa, skarbowa, akcyza, podatek od czynności cywilno-prawnych).

Dokumentacja cen transferowych

Obowiązek jej sporządzenia wynika z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi jest przedstawiana na żądanie organu podatkowego w ciągu 7 dni. W przypadku braku dokumentacji podatkowej cen transferowych, obowiązujące przepisy przewidują dotkliwe sankcje zarówno wobec firm jak również członków ich Zarządów, w tym min. możliwość zastosowania karnej stawki podatkowej w wysokości 50% w przypadku, gdy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana w związku z dokonaniem transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę w krajach lub na obszarze terytoriów uznanych za raje podatkowe. Przygotowana przez nas dokumentacja uwzględnia postanowienia najnowszych regulacji prawnych i minimalizuje ryzyko podatkowe.

Oferta

01 Pełna księgowość 02 Doradztwo podatkowe 03 Kadry i płace 04 Audyt finansowy 05 Konsulting biznesowy