Audyt finansowy

Badamy sprawozdania finansowe spółek z sektora MSP, które wykonujemy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz najlepszymi praktykami, a także MSRF.

Szczegółowy zakres usług

Specjalizujemy się w badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonujemy zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Realizujemy zlecenia dla przedsiębiorstw z całego kraju.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów, a jakość świadczonych przez nich usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli.

Zespoły badające są dobierane w taki sposób, aby zoptymalizować efektywność wykonywanej usługi. W przypadku złożonych zleceń powoływane są zespoły składające się z ekspertów z różnych branż (prawnicy, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, specjaliści IT). Każdorazowo audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Takie podejście zapewnia przeprowadzenie rzetelnego i kompleksowego audytu oraz umożliwia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

Więcej o usługach audytorskich w zakładce Biegły Rewident Bydgoszcz.

Oferta

01 Pełna księgowość 02 Doradztwo podatkowe 03 Kadry i płace 04 Audyt finansowy 05 Konsulting biznesowy